کاغذ تحریر

نوع کاغذ اندازه گرماژ واحد برند قیمت ( تومان )
کاغذ تحریر 100*70 70 بند بنفش 72,500
کاغذ تحریر 90*60 70 بند بنفش 58,500
کاغذ تحریر 100*70 80 بند بنفش 91,000
کاغذ تحریر 90*60 80 بند بنفش 83,000
کاغذ تحریر 100*70 100 بند بنفش 121,000
کاغذ تحریر 90*60 100 بند بنفش 94,000
کاغذ تحریر 90*60 80 بند چینی 121 69,500
کاغذ تحریر 100*70 80 بند چینی 121 77,500
کاغذ تحریر 90*60 100 بند چینی 121 89,000
کاغذ تحریر 100*70 70 بند اندونزی 77,500
کاغذ تحریر 90*60 70 بند اندونزی 63,500
کاغذ تحریر 100*70 80 بند اندونزی 85,000
کاغذ تحریر 90*60 80 بند اندونزی 75,000
کاغذ تحریر 100*70 100 بند پری پرینت 105,000

کاغذ گلاسه

نوع کاغذ اندازه گرماژ واحد برند قیمت ( تومان )
کاغذ گلاسه براق 100*70 80 کیلو گرم شینهو 3,100
کاغذ گلاسه براق 90*60 90 کیلو گرم شینهو 3,450
کاغذ گلاسه براق 90*60 200 کیلو گرم شینهو 3,350
کاغذ گلاسه براق 100*70 250 کیلو گرم هانسول 3,350
کاغذ گلاسه براق 90*60 250 کیلو گرم هانسول 3,350
کاغذ گلاسه براق 100*70 200 کیلو گرم شینهو 3,450
کاغذ گلاسه مات 90*60 200 کیلو گرم شینهو 3,200
کاغذ گلاسه مات 90*60 250 کیلو گرم شینهو 3,100
کاغذ گلاسه مات 100*70 300 کیلو گرم شینهو 3,100
کاغذ گلاسه مات 90*60 300 کیلو گرم شینهو 3,100

مقوای پشت طوسی

نوع کاغذ اندازه گرماژ واحد برند قیمت ( تومان )
مقوای پشت طوسی 100*70 230 کیلو گرم هانسول 3,480
مقوای پشت طوسی 100*70 250 کیلو گرم اژدها 3,380
مقوای پشت طوسی 100*70 280 کیلو گرم اژدها 3,280
مقوای پشت طوسی 90*60 280 کیلو گرم هانسول 3,280
مقوای پشت طوسی 100*70 300 کیلو گرم اژدها 3,280
مقوای پشت طوسی 90*60 300 کیلو گرم اژدها 3,280
مقوای پشت طوسی 100*70 350 کیلو گرم اژدها 3,280

کاغذ A4-A5

نوع کاغذ اندازه گرماژ واحد برند قیمت ( تومان )
کاغذ A4 - A5 A4 80 بسته دبل آ 14,500
کاغذ A4 - A5 A4 80 بسته paperone 12,500
کاغذ A4 - A5 A4 80 بسته Zirax 10,400
کاغذ A4 - A5 A4 80 بسته Target 10,500
کاغذ A4 - A5 A4 80 بسته کپی مکس طلایی 9,200
کاغذ A4 - A5 A4 80 بسته کاغذ میلاد 10,500
کاغذ A4 - A5 A4 80 بسته (Ecxel (Zirax 10,500
کاغذ A4 - A5 A4 80 بسته Xerox-Excel 10,000
کاغذ A4 - A5 A3 80 بسته Xerox-Business 23,000
کاغذ A4 - A5 A4 80 بسته Xerox-Business 10,100
کاغذ A4 - A5 A3 80 بسته Zirax 23,000
کاغذ A4 - A5 A5 80 بسته Perfect 5,400
کاغذ A4 - A5 A4 80 بسته Matrix 10,500

کاغذ پلاست

نوع کاغذ اندازه گرماژ واحد برند قیمت ( تومان )
کاغذ پلاست 100*70 100 بند --- ---
کاغذ پلاست 100*70 150 بند --- ---
کاغذ پلاست 100*70 300 بند --- ---
کاغذ پلاست 70*50 400 بند --- ---
کاغذ پلاست 80 80 پالت --- ---

انواع دیگر کاغذ

نوع کاغذ اندازه گرماژ واحد برند قیمت ( تومان )
کاغذ کرافت 140 127 کیلو گرم Asian Paper 2,100
کاغذ پشت چسب دار 70*50 --- --- --- 3,350
کاغذ کاربن لس (NCR) 70*100 0 بند فونیکس 116,000
کاغذ کاربن لس (NCR) 60*90 0 بند فونیکس 96,000