انواع سیمان

نام واحد نوع بسته بندی قیمت ( تومان )
سیمان تیپ 1 تهران تن لمینت(برزنتی) 112,000
سیمان تیپ 2 تهران تن لمینت(برزنتی) 122,000
سیمان پزولان ویژه (جدید) تن پاکتی(لمینت) 103,000
سیمان تیپ۵ تهران تن لمینت(برزنتی) 114,000
سیمان بنایی (جدید) تن لمینت(برزنتی) 100,000
سیمان پزولانی تهران تن لمینت(برزنتی) 104,000
سیمان تیپ ۱ تهران تن فله (بونکر) 97,000
سیمان تیپ ۲ تهران تن فله (بونکر) 96,000
سیمان تیپ 5 تهران تن فله (بونکر) 98,000
سیمان پزولانی تهران تن فله (بونکر) 86,000
سیمان تیپ 1 آبیک تن پاکتی(کاغذ) 112,000
سیمان تیپ 2 آبیک تن فله (بونکر) 117,000
سیمان سفید ارومیه تن پاکتی(لمینت) بدون حمل 193,000
سیمان تیپ ۱ ساوه تن لمینت (برزنتی) 117,000
سیمان تیپ ۲ ساوه تن لمینت (برزنتی) 116,000
سیمان پزولانی ساوه تن لمینت (برزنتی) 112,000
سیمان تیپ ۲ ساوه تن فله (بونکر) 101,000
سیمان سفید۲۵کیلویی تن لمینت (برزنتی) 198,000
سیمان سفید ۵۰ کیلویی تن لمینت (برزنتی) 194,000
سیمان تیپ۲ جاجرود تن لمینت (برزنتی) 116,500
سیمان تیپ ۲ شمال تن لمینت (برزنتی) 116,500
سیمان تیپ ۲ جاجرود تن فله (بونکر) 101,000
سیمان سفید دماوند ۵۰kg تن لمینت(برزنتی) 187,500
سیمان تیپ 2 نایین تن لمینت(برزنتی) 112,000
سیمان سرباره نائین تن لمینت(برزنتی) 109,000
سیمان تیپ 2 نایین تن فله (بونکر) 96,000

انواع گچ

نام واحد نوع بسته بندی قیمت ( تومان )
گچ سیوا اسپندار تن --- 61 دلار
گچ ساتن اسپندار تن --- 81 دلار
گچ گیپتون اسپندار 30kg گونی گونی 5,000
گچ اسپندارسمنان 40kg مخصوص گچ خاک درب کارخانه گونی گونی 2,320
گچ اسپندار سمنان 30kg مخصوص سفیدکاری درب کارخانه گونی گونی 1,950
گچ سمنان آریان ۴۰kg گونی گونی 2,500
گچ سمنان زمرد ۴۰kg گونی گونی 2,500
گچ ساوه طلایی ۴۰kg گونی گونی 3,000
گچ سارالیت ۴۰kg گونی گونی 2,850
گچ سارالیت ۳۳kg گونی گونی 2,600
گچ جبل ۴۰kg گونی گونی 2,750
گچ جبل ۳۳kg گونی گونی 2,800
گچ کناف ۴۰kg گونی گونی 2,950
گچ ساران ۴۰kg گونی گونی 2,900
ایران گچ ۳۳kg گونی گونی 2,750
گچ سمنان نوع ۱ گونی گونی 2,600
گچ جبل متین بدون کرایه گونی گونی 2,200
گچ سمنان حریر بدون کرایه گونی گونی 2,450
گچ سینا بدون کرایه گونی گونی 1,950
گچ سمنان جم گونی گونی 2,550
گچ بتگیبس ۳۰kg گونی گونی 5,200

انواع دیوارگچی و پانل گچی

نام واحد نوع بسته بندی قیمت ( تومان )
دیوارگچی ساوه متر مربع متر مربع 7,500
دیوار گچی نوید متر مربع متر مربع 7,000
دیوارگچی مهر ایرانیان (بدون حمل) متر مربع متر مربع 6,500
پانل گچی ساوه قالب قالب 3,500
پانل گچی نوید قالب قالب 3,400
پانل گچی کاوه قالب قالب 3,400

انواع آجر فشاری و بهمنی

نام واحد نوع بسته بندی قیمت ( تومان )
آجر فشاری کوره ای(کرایه) تن ۵*۱۰*۲۰ 68,000
آجر فشاری ماشینی(کرایه) تن ۵*۱۰*۲۰ 62,000
آجر ۱۰ سوراخه تهران(کرایه) دانه ای ۵*۱۰*۲۰ 120
آجر بهمنی اصفهان(بدون کرایه) دانه ای ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ 115
آجر بهمنی اصفهان(بدون کرایه) دانه ای ۴٫۵*۹*۱۸٫۵ 95
آجر بهمنی یزد(بدون کرایه) دانه ای ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ 105
آجر بهمنی یزد (بدون کرایه) دانه ای ۴٫۵*۱۰*۱۹ 85
آجر نمای اصفهان زرد(بدون کرایه) دانه ای ۲۱٫۵*۱۰*۵٫۵ 220
آجر نمای اصفهان قرمز (بدون کرایه) دانه ای ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ 230
آجر نمای شل اصفهان (بدون کرایه) دانه ای ۴*۱۰*۲۱٫۵ 240

انواع آجر سفال تیغه

نام واحد نوع بسته بندی قیمت ( تومان )
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای ۱۰*۲۰*۲۵ بدون یونولیت 310
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای ۱۵*۲۰*۲۵ بدون یونولیت 440
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای ۷*۲۰*۲۵ بدون یونولیت 300
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای ۱۰*۲۰*۲۵ یونولیت دار 425
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای ۱۵*۲۰*۲۵ یونولیت دار 510
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای ۷*۲۰*۲۵ یونولیت دار 440
آجر بهمنی تهران (کرایه و تخلیه) دانه ای ۵*۱۰*۲۰ 120
سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه) دانه ای ۱۰*۲۰*۲۰ 145
سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه ) دانه ای ۱۵*۲۰*۲۰ 205
سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه) دانه ای ۷*۲۰*۲۰ 140
آجر بهمنی اصفهان ( بدون کرایه) دانه ای ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ 115
سفال تیغه یزد (بدون کرایه ) دانه ای ۱۰*۲۰*۲۰ 130
سفال تیغه یزد (بدون کرایه ) دانه ای ۱۵*۲۰*۲۰ 190
سفال تیغه یزد (بدون کرایه) دانه ای ۷*۲۰*۲۰ 130
بلوک سقفی ۲۵ تهران دانه ای ۴۰*۲۵ 1,100
سفال تیغه طرح فوم دانه ای ۱۰*۲۰*۲۵ 340
آجر سفال بهمنی یزد(بدون کرایه) دانه ای ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ 105

انواع بلوک تیغه

نام واحد نوع بسته بندی قیمت ( تومان )
بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه ) دانه ای ۱۰*۲۰*۴۰ 1,250
بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه) دانه ای ۱۵*۲۰*۵۰ 1,400
بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه ) دانه ای ۷*۲۰*۴۰ 1,050
بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه) دانه ای ۱۰*۲۰*۴۰ 750
بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه) دانه ای ۱۵*۲۰*۵۰ 1,050
بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه) دانه ای ۷*۲۰*۴۰ 750
بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه) دانه ای ۱۰*۲۰*۴۰ 650
بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه) دانه ای ۱۵*۲۰*۵۰ 850
بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه) دانه ای ۷*۲۰*۴۰ 650

انواع شن و ماسه

نام واحد نوع بسته بندی قیمت ( تومان )
ماسه ۲ بار شسته طبیعی شماره 0,6 تن فله ( ویژه بتن ) 16,000
ماسه ۲ بار شسته طبیعی شماره 0,7 تن فله ( ویژه بتن ) 17,000
ماسه ۲ بار شسته طبیعی مخلوط 0,6 و 0,7 تن فله ( ویژه بتن ) 16,500
ماسه ۱ بار شسته مخلوط تن فله ( ویژه سنگ و بنایی ) 15,000
ماسه شکسته خورده سنگ تن فله ( ویژه سنگ و بنایی ) 14,000
ماسه ملاتی (خاکدار) مخلوط خاک و ماسه تن فله ( ویژه بنایی ) 13,000
شن شسته عدسی ۱٫۰٫۰ تن فله ( ویژه بتن و سنگ ) 13,500
شن نخودی ۱٫۵٫۰ تن فله ( ویژه بتن ) 14,000
شن بادامی ۲٫۰٫۰ تن فله ( ویژه بتن ) 15,500
شن مخلوط عدسی،بادامی،نخودی تن فله ( ویژه بتن ) 14,000
بلوکاژ سنگ دانه بندی شده تن فله ( ویژه مقاومت پی ) 25,000