قیمت نهاده های دامی و کشاورزی

نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
جوجه یکروزه گوشتی 20,842 (0.00%)0
جوجه یکروزه تخمگذار 29,500 (0.00%)0
تخم مرغ 37,838 (0.00%)0
مرغ زنده 43,895 (0.00%)0
مرغ کشتار 64,281 (0.00%)0
گوشت مرغ مادر 50,357 (0.00%)0
جوجه یکروزه بوقلمون 120,000 (0.00%)0
بوقلمون زنده 73,500 (0.00%)0
بوقلمون کشتار 103,500 (0.00%)0
دام زنده 134,800 (0.00%)0
دام کشتار 278,750 (0.00%)0
گوشت منجمد 220,700 (0.00%)0
ذرت 7,200 (0.00%)0
کنجاله آفتابگردان 7,900 (0.00%)0
کنجاله سویا 15,245 (0.00%)0
کنجاله کلزا 11,867 (0.00%)0
سبوس برنج 8,000 (‎900.00%‏)7,200
متیونین 134,500 (0.00%)0
ترئونین 71,500 (0.00%)0
لیزین 74,500 (0.00%)0
کولین 32,750 (0.00%)0
کاه 2,975 (‎17.82%‏)450
فسفات 19,313 (0.00%)0
باگاس 2,125 (0.00%)0
گندم 11,388 (0.00%)0
پودر ماهی 39,667 (0.00%)0
جو 8,300 (0.00%)0
یونجه 10,550 (‎10.97%‏)1,043
کنجاله تخم پنبه 14,125 (0.00%)0
کربنات کلسیم 650 (0.00%)0
جوش شیرین 14,750 (0.00%)0
پودر چربی 48,000 (0.00%)0
سبوس گندم 6,900 (0.00%)0