انواع آجیل و خشکبار در میادین تهران

نام محصول دستچین درجه یک
آلبالو خشک 8,500 10,500
آلو بخارا ممتاز 17,000 18,500
آلو بخارا رسمی 13,500 15,500
آلو جنگلی درشت 8,500 9,500
انجیر آردی 12,500 13,500
انجیر خشک نیمه پرک ( 50 % ) ممتاز 36,000 41,000
انجیر خشک معمولی 24,000 28,000
بادام با پوست 12,500 14,000
بادام زمینی غلاف دار 8,700 10,700
بادام منقا دو پوست(بادام پوست کاغذی) 30,000 34,500
بادام منقا یک پوست(بادام پوست کاغذی ) 35,500 39,500
بادام هندی ( خام ) سایز 320 43,000 48,000
بادام هندی ( شور ) سایز 320 44,000 49,000
برگ زردآلو 13,000 15,000
برگ قیسی ریز 12,500 14,500
برگ قیسی سکه ای درشت 15,900 18,900
برگ هلو 11,000 12,500
برنجک ( برنج بوداده ) 7,000 8,000
پسته احمد آقایی 34,000 39,000
پسته اکبری 36,000 41,000
پسته فندقی 29,000 34,000
پسته کله قوچی 35,000 40,000
تخمه آفتابگردان ( کله قوچی ) 6,000 7,000
تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز 8,000 9,000
تخمه جابانی شور(ژاپنی شور) 17,000 22,000
تخمه جابانی ممتاز(ژاپنی ) 19,000 25,000
تخمه کدو درشت مرمری خام 14,200 18,200
تخمه کدو درشت مرمری شور 13,200 17,200
تخمه کدو طرح مشهدی 11,800 14,800
تخمه کدو گوشتی 15,800 18,800
تخمه کدو مشهدی ریز 13,800 16,800
تخمه محبوبی 7,500 10,500
توت خشک سفید 21,000 25,000
توت خشک سفید( اعلا ) 32,000 39,000
خلال بادام زمینی 10,000 12,000
خلال پسته ممتاز --- 80,000
خلال پسته 63,000 73,000
ذرتک (ذرت شیرین بوداده) 6,000 7,000
عدسک 7,500 9,500
عناب 16,000 19,000
سنجد 15,000 17,000
سویا آجیلی 5,100 6,100
شاهدانه 8,000 9,000
فندق با پوست 22,000 27,000
کشمش پلویی 6,000 7,000
کشمش پلویی طلایی 6,200 7,200
کشمش سبز پیکانی 9,500 10,800
کشمش سبز معمولی 8,000 9,500
کنجد بوداده 8,500 10,500
کنجد خام 8,900 10,900
گردو پوست سوزنی 14,000 19,000
گردو با پوست کاغذی 21,000 27,000
گوجه برغان طلایی 10,000 11,000
گوجه برغان سیاه 11,000 12,000
مغز بادام 37,000 44,000
مغز بادام زمینی (پسته شامی) ریز 6,500 8,500
مغز بادام زمینی درشت پوست کنده 10,000 12,000
مغز بادام زمینی(پسته شامی) درشت 9,500 11,500
مغز پسته 50,000 60,000
مغز فندق 43,000 48,000
مغز گردو 45,000 52,000
مغز گردو دو پر سفید --- 57,000
مویز بدون هسته 14,800 17,800
مویز با هسته 9,000 11,000
نخودچی دو آتیشه ( بی نمک ) 11,000 14,000
نخودچی دو آتیشه ( شور ) 11,000 14,000
نخودچی سفید بدون پوست ( گل ) 9,500 13,000
شیرین گندمک و گندمک بوداده 3,700 4,700
گندمک توپی 4,500 5,500
مغز تخمه آفتابگردان 7,000 9,000
مغز تخمه کدو درشت مرمری 21,000 25,000
مغز تخمه کدو ریز مشهدی 25,000 29,000
مغز تخمه محبوبی 12,000 16,000