قیمت نهاده های دامی و کشاورزی

نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
جوجه یکروزه گوشتی 21,338 (0.00%)0
جوجه یکروزه تخمگذار 29,500 (0.00%)0
تخم مرغ 39,035 (‎2.45%‏)932
مرغ زنده 43,855 (‎-1.11%‏)-494
مرغ کشتار 64,365 (‎-0.97%‏)-633
گوشت مرغ مادر 50,357 (0.00%)0
جوجه یکروزه بوقلمون 120,000 (0.00%)0
بوقلمون زنده 73,500 (0.00%)0
بوقلمون کشتار 103,500 (0.00%)0
دام زنده 134,375 (0.00%)0
دام کشتار 278,750 (0.00%)0
گوشت منجمد 222,950 (‎-0.47%‏)-1,050
ذرت 7,517 (0.00%)0
کنجاله آفتابگردان 7,900 (0.00%)0
کنجاله سویا 15,325 (‎-0.33%‏)-50
کنجاله کلزا 11,933 (‎-1.79%‏)-217
سبوس برنج 800 (0.00%)0
ترئونین 71,500 (0.00%)0
متیونین 137,000 (0.00%)0
لیزین 79,500 (‎3.92%‏)3,000
کولین 32,000 (‎1.59%‏)500
کاه 2,975 (‎17.82%‏)450
فسفات 19,313 (0.00%)0
باگاس 2,125 (0.00%)0
گندم 11,388 (0.00%)0
پودر ماهی 39,667 (0.00%)0
جو 8,213 (0.00%)0
یونجه 10,550 (‎10.97%‏)1,043
کنجاله تخم پنبه 14,125 (0.00%)0
کربنات کلسیم 650 (0.00%)0
جوش شیرین 14,750 (0.00%)0
پودر چربی 48,000 (0.00%)0
سبوس گندم 6,900 (0.00%)0