قیمت نهاده های دامی و کشاورزی

نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
جوجه یکروزه گوشتی 15,404 (0.00%)0
جوجه یکروزه تخمگذار 33,000 (‎11.86%‏)3,500
تخم مرغ 49,984 (0.00%)0
مرغ زنده 47,774 (0.00%)0
مرغ کشتار 69,754 (0.00%)0
گوشت مرغ مادر 50,357 (0.00%)0
جوجه یکروزه بوقلمون 120,000 (0.00%)0
بوقلمون زنده 102,500 (0.00%)0
بوقلمون کشتار 142,500 (0.00%)0
دام زنده 136,417 (0.00%)0
دام کشتار 288,542 (0.00%)0
گوشت منجمد 210,250 (0.00%)0
ذرت 7,217 (0.00%)0
کنجاله آفتابگردان 7,900 (0.00%)0
کنجاله سویا 14,821 (0.00%)0
کنجاله کلزا 11,669 (0.00%)0
سبوس برنج 808 (‎1.00%‏)8
متیونین 137,500 (0.00%)0
ترئونین 68,500 (0.00%)0
لیزین 69,500 (0.00%)0
کولین 39,500 (0.00%)0
کاه 2,800 (0.00%)0
فسفات 19,313 (0.00%)0
باگاس 2,450 (‎15.29%‏)325
گندم 11,925 (0.00%)0
پودر ماهی 39,667 (0.00%)0
جو 8,405 (0.00%)0
یونجه 10,725 (0.00%)0
کنجاله تخم پنبه 14,125 (0.00%)0
کربنات کلسیم 650 (0.00%)0
جوش شیرین 14,750 (0.00%)0
پودر چربی 48,000 (0.00%)0
سبوس گندم 6,905 (0.00%)0