انواع برنج ایرانی

نام محصول قیمت ( تومان )
برنج عنبر بو 5,700
برنج قهوه ای طارم محلی فریدون‌کنار 11,800
برنج قهوه ای طارم سنگی فریدون‌کنار 11,800
برنج کامفیروز اصل 11,000
برنج طارم هاشمی 11,200
برنج طارم هاشمی فریدونکنار 11,800
برنج طارم هاشمی رتون 12,500
برنج طارم دم سیاه 11,000
برنج شيرودی 7,000
لاشه طارم سنگی 7,700
لاشه طارم هاشمی 7,700
لاشه دمسیاه 6,200
لاشه فجر 5,900
برنج فجر 7,900
برنج ندا 6,500
برنج محسن 5,000
برنج طبیعت 5,200

انواع برنج وارداتی

نام محصول قیمت ( تومان )
وارداتی - دانه بلند 1121 - هندی برندهای (محسن- مژد 4,500
وارداتی - دانه بلند 1121- هندی برندهای (آشپزباشی، 4,100
وارداتی - دانه بلند 1121- هندی سایر برندها 4,100
وارداتی با برند بره نشان 3,500
دانه بلند 1121 - هندی 3,950
سایر انواع هندی 2,800
انواع پاکستانی 2,700
آرژانتین 4,000
اروگوئه 5,000
تایلندی 4,500
برنج تایلندی هومالی 4,000