انواع روغن خوراکی

نام قیمت ( تومان )
روغن جامد لادن (5Kg) 20,000
روغن جامد غنچه (5Kg) 20,000
روغن جامد لادن طلایی (4.5Kg) 19,300
روغن جامد لادن طلایی (2.7Kg) 12,000
روغن جامد لادن طلایی زعفرانی رویال 690 گرمی 4,400
روغن جامد لادن طلایی زعفرانی (1800gr) 11,000
روغن مایع آفتابگردان فامیلا (810gr) 4,900
روغن مایع آفتاب گردان غنچه 3 لیتری 4,700
روغن مایع آفتابگردان لادن طلایی (810gr) 4,500
روغن مایع آفتابگردان لادن طلایی (1.350Kg) 7,200
روغن مایع سرخ کردنی بهار (2.250Kg) 11,800
روغن مایع سرخ کردنی بهار (1.350Kg) 6,600
روغن مایع سرخ کردنی لادن طلایی (810gr) 4,800
روغن مایع سرخ کردنی فامیلا (810gr) 4,100
روغن مایع مخلوط غنچه (810gr) 3,800
روغن مایع مخلوط غنچه (675gr) 2,900
روغن مایع پخت و پز و سالاد لادن (810gr) 4,500
روغن مایع پخت و پز و سالاد لادن (1.350Kg) 6,700
روغن گیاهی خالص 150 گرمی طعم زعفرانی لادن طلایی 1,150
روغن مایع کانولا چین چین (810gr) 4,900